TurkishEnglishGerman

HAKKIMIZDA

Kültür ve doğa varlıklarının zenginliği açısından özel bir yere sahip olan ülkemizde, bu değerlerin niteliklerini, sorun ve olanaklarını bilmek ve bunların kültürel kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak korunmasını sağlamak her bireyin sorumluluğudur. Oysa günümüzde, bu sorumluluk, yalnızca devlet erki ve yasal, yönetsel kısıtlamalarla kamu otoritesinin eliyle yürütülmeye çalışılmaktadır. “Kültürel ve doğal varlıklarımızın korunması yaygın anlayışın dışında ancak bütüncül bir yaklaşımla gönüllü olarak herkesin, her kurum ve kuruluşun, her meslek grubunun rol aldığı bir kamu bilincinin yaratılmasıyla mümkün olacaktır”. İşte bu düşünceyle kültürel miras alanında faaliyet göstererek katkı vermeyi amaç edinen KÜMAD; kültürel mirasımızın korunmasına ve bilimsel yöntemlerle araştırılmasına hizmet eden tüm etkinliklerin yerine getirilmesi ile birlikte Konservatör-Restoratörler mesleğinin alandaki iyileştirilmelerine odaklanmaktadır.

Neler Yapıyoruz?

KÜMAD komisyonları aracılığıyla;

  • Disiplinler arası yaklaşımla; kültürel mirası konu alan tüm koruma ve araştırma çalışmalarının yürütülmesi ve raporlanması ile ilgili meslek çalışanlarına ve öğrencilere destek vermeye çalışıyoruz.
  • Konservasyon-Restorasyon mesleğinin organize edilmesini, geliştirilmesini, bilimsel ve kültürel düzeyde teşvik edilmesini sağlıyoruz.
  • Kültürel Mirasın korunması için uluslararası düzeyde standartların oluşturulmasını, uygulamalarının düzenlenmesini, mesleği icra edenler arasında iletişim ve koordine desteğini sağlamaya çalışıyoruz.
  • Kültürel mirasın korunmasında Konservatör-Restoratörlerin görev ve sorumluluklarının tüm çevrelerce farkındalığını sağlamayı amaçlıyoruz.
  • Konservatör-Restoratörlerin Avrupa Birliği ülkelerinde mesleklerini yerine getirebilmelerine yardımcı olarak, yaşadıkları sorunlarının giderilmesine yönelik girişimlerde bulunmaya özen gösteriyoruz.
  • Kültür mirasımızın korunması ve yaşatılması amacıyla restorasyon, arkeoloji, sanat tarihi, tarih ve turizm alanlarında çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz.
  • Kültürel mirasın korunması ve araştırılmasıyla ilgili seminer, eğitim programları, çalıştay, sempozyum vb. birçok etkinlik organize ediyoruz.
  • Kültürel mirasla ilgili yayın yaparak, bu alanda yapılan araştırma ve yayın faaliyetlerine her zaman destek oluyoruz.
  • Görsel ve işitsel tekniklerle kültürel miras bilincinin arttırılması için farkındalık yaratarak hem insanların hem de konuyla ilgili çevrelerin dikkatini çekmeye çalışıyoruz.

Kültürel Mirası Koruma ve Önleyici Uygulama Çalışmaları

Duyuru ve etkinlikler hakkında bilgi almak için abone olunuz.

KÜMAD İnstagram Hesabı

@kumadorg

KÜMAD İnstagram Hesabı

@kumadorg hesabına ulaşmak için
Tıklayınız

KÜMAD Twitter Hesabı

@kumadorg

KÜMAD Twitter Hesabı

@kumadorg hesabına ulaşmak için
Tıklayınız

KÜMAD Facebook Hesabı

@kumadorg

KÜMAD Facebook Hesabı

@kumadorg hesabına ulaşmak için
Tıklayınız

KÜMAD Youtube Kanalı

@KÜMAD MİRAS

KÜMAD Youtube Kanalı

@KÜMAD MİRAS kanalına ulaşmak için
Tıklayınız

Kültürel Mirası Koruma & Araştırma Derneği

KÜMAD web sitesi ”Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı” kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamiyle KÜMAD’a aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

kumad.org copyrights 2022 / Tüm Hakları Saklıdır.

error: İçerik kopyalamaya karşı korumalıdır!